Liste des habitants de Collioure sur le "fogatge" de 1497ABBAT Stheva  
ABRIL Jaume  
ABRIL Polit  
ABRIL Johan  
ALANYÀ Johan  
ALTIMIR Pere  
ANFÓS Johan  
ANGLÈS Guillem  
ARDENA Barthomeu  
BAÇÓ Guillem  
BALLA Martí prevere
BALLE Barthomeu  
BALLE Johan  
BALLETA Johan  
BALOFI Pere  
BANYULS Guillem  
BARANGUERA Anthoni  
BARRAL Johan  
BARRILER Anthoni Vicent  
BENET Pere Guerau  
BERENGUERA Martí  
BLANQUET Jorda  
BONYILT   la vidua
BORRELL Barthomeu  
BORRELL Anthoni  
BOSACH Ramon  
BRILLAFF   la vidua
CALBÓ Johan  
CALDANA Carles mestre
CALDANA Miquel  
CALDURA Anthoni  
CALVET    
CAPMANY Bertran  
CARCASONA Baldiri  
CASADEVALL Miquel  
CASADEVALL Berenguer  
CASAL CARMUNT Barthomeu  
CASES Arnau  
CASSANEDA Garau  
CASSANEDA Johan  
CASTELLÓ Guillem  
CAVALLER Anthoni  
ÇA…   la viuda
CERDÀ Anthoni  
CIRANT Barthomeu  
CIVADA Pere  
COLL Pere  
COLL Anthoni  
COLL Pere  
COPAT Steve  
CORREGER Pere consul
CORREGER Ramon  
COSTA Johan  
D'ESTEVE Climent  
DE AUCHONA Rafel  
DE LES TOSELLES Guillem  
DE LES VINATGES Pere  
DE MADRIGAL Johan  
DEL VERN Johan  
DOMENECH Pere  
EN DIDER    
EN PAYTAVÍ    
EN TREMOLS    
FABRE Ramon  
FABREGUES Guillem  
FALCÓ Johan  
FELIU Anthoni  
FELIU Pere  
FERRER Sabastià  
FERRER Blay  
FERRER Bernat  
FERRER Comes  
FERRER Pere prevere
FIGUERES Joan consul
FLOR   la viuda
FONTANA Anthoni  
FORQUES Pere prevere
FRESCH Pólit prevere
FRIGOLA Guillem  
FUIÀ Francí  
GARAU Johan  
GARAU Anthoni  
GARAU Johan  
GARAU Pere  
GARÍ Nadal  
GARÍ Johan  
GARRIGUELLA Francí  
GERANDOL Johan  
GLAUDES Mestre  
GLAUDES   prevere
HOSTALER Baldiri  
HOSTALER Nicolau  
HOSTALER Francí  
ILLA Anthoni  
ILLES Honorat  
ISERN Johan  
LACH Bernat  
LO BALLESTER Duran  
LO CARNICER Miquel  
LO FERRER Jordi  
LO POITOGUES Johan  
LO TRAGINER Stheva  
LO TREGINER Jaume  
LUPIÀ Antoni  
MARIGO Jaume  
MARTÍ Johan  
MAS Andreu  
MATHA Miquel  
MIRÓ Jordi  
MONER Bernat notari
MORELL Jaume  
MORELL Gabriel  
MORERA Anthoni  
MORORA Pere  
MOXET Juguet  
NA TARBA    
NABARRALA   la viuda
NICHOLAU Johan  
NOMDEDEU Feliu  
NOMDEDEU Pere  
ORTS Barthomeu  
ORTS Guillem  
PAGÈS Francí  
PAGÈS Barthomeu  
PAGÈS Guillem  
PAPIOLO Violant  
PERALBA Johan  
PERE JOHAN Johan  
PERE JOHAN Anthoni  
PERE JOHAN Miquel  
PERE JOHAN Guillem  
PERE JOHANA   la viuda
PERPENYANA Barthomeu  
PERPINYANA Pere  
PERPINYANA Anthoni  
PEYRÓ Berenguer  
POCHA Johan  
PRATS Jaume  
PRESA Francí  
PRESA Julià  
PRIMA Pere  
PUIGNAU Pere  
PUMAU Barthomeu  
QUINTANA Guillem  
QUOT   la viuda
RAMONA Lorenç  
RAMONA  
RAMONA Johan  
RANART Jaume  
RAVANOSA   la vidua
REIG Johan  
RENART Stheva  
RENART Jaume  
RESTINA March  
REVELLA Andreu  
RIERA Galceran  
RIERA Matheu  
ROCHA Lucià  
ROCHA Gabriel  
ROGER Anthoni  
ROMAGUERA Pere  
ROURE Janís  
RO… Pere  
RULL Narcís  
SALVADOR   la viuda
SALVANY Vicens  
SASTRE Johan mestre
SCOFET Anthoni  
SELVA Guillem  
SERINYANA Johan  
SERINYANA Johan maior
SERINYANA Pere  
SILVESTRE Miquel  
SOLÀ Joan notari
SOLER Miquel  
SOQUER Guillem  
STEVA Johan  
STEVE Miquel  
STEVE Barthomeu  
STEVE Vicens  
STEVE Andreu  
STHEVA Johan  
TAULER Bernat  
TERRÉ Bernat  
TERRÉ Bernat  
TERRÉ Steve  
TEXIDOR Xristofol  
TORRENT Pere  
TRAGINER Martí  
ULLASTRE Stheva  
VALENTÍ Jordi  
VALENTÍ Johan  
VALENTÍ Johan  
VALENTÍ Anthoni  
VERGÈS Pere  
VICENT Anthoni  
VILA Anthoni  
VILAR Faliu  
VILAREM   la viuda
Joan  
… RIBER   batlle
…VILATENIM   consul
    mestre
  Miquel  
  Steve mestre
    la viuda
  Anthoni mestre de cases


Retour à la page de COLLIOURE: