Rôle Nominatif des Colliourencs redevables de la "tatxa del Batallo" 21/9/1643


AD66 - 1B395

Memorial de las casas y barracas,o,sotol y fochs que los hoñors consols de la vila de Coplliure han trobat ser en dita vila vuy que comptam als vinty hù del mes de Setembre del Any del naixement del sõr de mil sis cents quaranta tres .


NOM             Prénom                  Statut          Nature du bien
ABAT            Hieroni                 proprietari     casa y foc      
ABAT            Joseph                  proprietari     casa y foc      
AGULLO          Joan                    proprietari     casa y foc      
AGULLO          Miguel                  proprietari     Barraca,o,sotol 
ALBENC          Sebastia                proprietari     Barraca,o,sotol 
ALTIMIR         Hieronym                proprietari     casa y foc      
ARMENGAU        Joan                    proprietari     Barraca,o,sotol 
ARNAU           Antoni                  proprietari     casa y foc      
ARNAU           Joan                    proprietari     casa y foc      
BALOFI          viuda Margarida         Proprietaria    Barraca,o,sotol 
BANYULS         Antoni                  proprietari     casa y foc      
BANYULS         la viuda                proprietaria    Barraca,o,sotol 
BARBET          Antoni                  arrendador      Barraca,o,sotol 
BARDOIXE        Bernat                  arrendador      Barraca,o,sotol 
BARETJA         Jauma                   proprietari     Barraca,o,sotol 
BARRAL          Antoni                  proprietari     Barraca,o,sotol 
BERINGUERA      Joseph                  proprietari     Barraca,o,sotol 
BERNADI         Gabriel                 proprietari     Barraca,o,sotol 
BERNIA          Pierris                 proprietari     casa y foc      
BIERN           Joseph menor            proprietari     casa y foc      
BIERN           Joseph major            proprietari     Barraca,o,sotol 
BOSC            Joseph                  proprietari     Barraca,o,sotol 
BRUNET          Frances                 arrendador      casa y foc      
CADAVALL        Rafel                   proprietari     casa y foc      
CARAGUT         Joatchim                proprietari     casa y foc      
CARDONE         Antoni                  proprietari     Barraca,o,sotol 
CATAL           Antoni                  arrendador      casa y foc      
CAYROL          Joan                    proprietari     Barraca,o,sotol 
COCO            Francisco               arrendador      Barraca,o,sotol 
COLOMER         Antoni                  proprietari     Casa y foc      
CONCAS          la viuda                propietaria     Barraca,o,sotol 
CRESTINA        Jauma                   Proprietari     casa y foc      
CRESTINA        viuda Catherina         proprietaria    Barraca,o,sotol 
CRESTINA        Carles                  proprietari     casa y foc      
DALMAU          Nicolas                 arrendador      Barraca,o,sotol 
DE BOHE         Sever                   arrendador      Barraca,o,sotol 
DELANQUINA      la viuda                proprietaria    casa y foc      
DESCLAUS        Magi                    proprietari     casa y foc      
DESCLAUS        Antoni                  proprietari     Barraca,o,sotol 
DETEU           Honorat                 Arrendador      Barraca,o,sotol 
DOMENEC         Lluis                   Proprietari     Barraca,o,sotol 
DOMENEC         Joan                    proprietari     Barraca,o,sotol 
DOMENEC         Salvador                proprietari     casa y foc      
en JAUMOT                               arrendador      Barraca,o,sotol 
FARRE           Antoni                  proprietari     Barraca,o,sotol 
FELIX           Antoni Miguel           proprietari     Barraca,o,sotol 
FERRER          Pau                     proprietari     casa y foc      
FERRER          Miguel                  proprietari     Barraca,o,sotol 
FERRER          Joan major              proprietari     casa y foc      
FERRER          Joan menor              proprietari     Barraca,o,sotol 
FICAT           viuda Rosa              Proprietaria    Barraca,o,sotol 
FIDEL           Domingo                 proprietari     Barraca,o,sotol 
GABIS           Ramon                   proprietari     casa y foc      
GARAU           Jauma                   proprietari     casa y foc      
GARAU           Joan                    proprietari     Barraca,o,sotol 
GARAU           Ramon                   arrendador      Barraca,o,sotol 
GARAU           Joseph                  proprietari     Barraca,o,sotol 
JOLI            Rafel                   proprietari     casa y foc      
JULIA           Hieroni                 proprietari     casa y foc      
LABROA          viuda Margarida         proprietaria    Barraca,o,sotol 
LABROA          la viuda Elisabet       arrendadora     Barraca,o,sotol 
LAME            Pere                    proprietari     Barraca,o,sotol 
LLUPIA          Joan                    proprietari     casa y foc      
MALEGA          Garau                   proprietari     casa y foc      
MARRA           Frances                 proprietari     Barraca,o,sotol 
MARTI           Francisca               proprietaria    Barraca,o,sotol 
MATHEU          Pere                    Proprietari     Barraca,o,sotol 
MATHEU          Frances                 proprietari     casa y foc      
MENGUAL         Antoni                  proprietari     Barraca,o,sotol
(MICASO)        Miguel                  proprietari     Barraca,o,sotol
NOMDEDEU        Joan                    Proprietari     Barraca,o,sotol 
OLIVER          Joseph                  proprietari     Barraca,o,sotol 
OLIVER          Sebastia                proprietari     Barraca,o,sotol 
OLLES           Antich                  Arrendador      Barraca,o,sotol 
ORIOL           Magin                   proprietari     Barraca,o,sotol 
OSTALRIC        jassinto                proprietari     Barraca,o,sotol 
PAGES           Ignasi                  arrendador      casa y foc      
PEJOANA         la viuda Clara          proprietaria    Barraca,o,sotol 
PERPINYANA      Joseph                  Proprietari     Barraca,o,sotol 
PERPINYANA      la viuda                proprietaria    Barraca,o,sotol 
PERRIGAUDA      la viuda                proprietaria    Barraca,o,sotol 
PI              Joseph menor            proprietari     Barraca,o,sotol 
PI              Joseph major            proprietari     casa y foc      
PI              Frances                 proprietari     casa y foc      
PLA             Pere                    proprietari     Barraca,o,sotol 
POUS            Jauma                   Arrendador      Barraca,o,sotol 
POUS            la viuda                proprietaria    Barraca,o,sotol 
PUIGSEC         Franci                  proprietari     casa y foc      
PUIGSECH        Frances                 proprietari     Barraca,o,sotol 
PUJOL           Antoni                  proprietari     casa y foc      
RAMONA          Jauma                   proprietari     casa y foc      
ROCA            Francisco               proprietari     Barraca,o,sotol 
ROCA            la viuda Rafela         proprietaria    casa y foc      
ROCARIER        Ramon                   proprietari     Barraca,o,sotol 
RODRIGUES       Frances                 proprietari     casa y foc      
ROSES           Melchior                proprietari     Barraca,o,sotol 
SAMPSO          Joseph                  arrendador      Barraca,o,sotol 
SANTOL          la viuda                arrendadora     Barraca,o,sotol 
SECAMPS         Miguel                  proprietari     Barraca,o,sotol 
SEGOLS          Miguel                  proprietari     Barraca,o,sotol 
SERDA           Miguel                  proprietari     Barraca,o,sotol 
SOLA            Antoni                  proprietari     Barraca,o,sotol 
STEUE           Montserrrat             Proprietari     casa y foc      
TARRE           Joan                    proprietari     Barraca,o,sotol 
TRELL           Frances                 Proprietari     Barraca,o,sotol 
VILAREM         Miguel                  Proprietari     Barraca,o,sotol 
VILAREM         Frances                 Proprietari     Barraca,o,sotol 
VILAREM         Pere                    proprietari     casa y foc      
VILAREM         Sever                   proprietari     Barraca,o,sotol 
XELA            Pera                    arrendador      casa y foc      
XINXET          Jauma                   arrendador      Barraca,o,sotol

Retour à la page de COLLIOURE: